Miljöläget i Egentliga Östersjön

Från de åländska öarna till de danska sunden och bälten sträcker sig havsområdet Egentliga Östersjön. Östersjön är unikt på många sätt, inte minst genom det bräckta vattnet, med en låg salthalt. Yt- och djupvattnet blandas inte heller, vilket gör att vattnet på de större djupen har mycket låg syrehalt. Det är inte många arter som klara av att leva i denna typ av miljö, men de som gör det utgör en ganska unik blandning.

Dessvärre är Egentliga Östersjön ett av de mest förorenade havsområdena i världen. Vid havets stränder ligger Ryssland, Polen och Tyskland, tre länder som har stor befolkning, och flera floder som mynnar i Östersjön. Dessa för med sig avfall av flera typer till Östersjön, som i sin tur egentligen bara har ett utlopp, det smala Öresund. Dessutom medför fartygstrafiken på Östersjön flera problem. I fartygens ballasttankar färdas djur och växter från andra världshav, som kan rubba den känsliga balansen i Östersjön. Utsläpp av olja, andra kemikalier och tömning av avloppstankar förekommer också.

Ekosystemet i Östersjön

Eftersom endast ett litet antal arter kan leva i Östersjöns vatten är ekosystemet enkelt, men därmed också känsligt. Ett komplett ekosystem kännetecknas av att det finns arter som fyller olika funktioner: betare, filtrerare, predatorer m.fl. I Östersjön är antalet arter inom varje art begränsat. Det här gör att om en art slås ut, helt eller delvis, kan det få stora konsekvenser för hela ekosystemet. Minskade bestånd av torsk och blåstång i Östersjön har exempelvis fått långtgående konsekvenser som för de arter som lever i havet.

Flera projekt har genom åren startats för att förbättra miljön i Östersjön. Ofta har dessa projekt drivits i form av samarbeten mellan flera av länderna kring Östersjön. Det är nämligen endast genom att samarbeta som varaktiga resultat kan uppnås. Det som sker i ett land kring havet påverkar den marina miljön i samtliga länder, ofta för en lång tid framöver.