Slutfiskat i Motala ström?

I Norrköping oroar sig sportfiskarna för överfiske då Motala Ströms fiskutbud börjar sina, så frågan är om det är hög tid att förbjuda fiske helt i strömmen – både lax och öring är nästan slut och därför riktar nu en grupp oroliga sportfiskare stark kritik mot föreningen Cityfiske.

fiske mänTidigare har vi skrivit om hur sportfiske i mångt om mycket kan vara något positivt ur miljösynvinkel, och visst stämmer det. Men i Motala Ströms vatten som leder genom Norrköping har man nu börjat oroa sig för det alls sinande fiskebeståndet och en grupp sportfiskare riktar nu sin kritik mot föreningen Cityfiske som man anser bär största ansvar för detta. Anledningen till detta förklarar sportfiskaren Anadin Dukic är att beståndet i Strömmen numera sköts av denna förening och man misstänker från sportfiskarnas sida att föreningen stäpper ut fisk på 5-6 centimeter i storlek och dessa äts förmodligen upp av övriga fiskar – ska en fisk överleva ska den vara som minst 20 centimeter, något som man alltså misstänker inte följs eller hålls av föreningen.

Lämnat kritik till kommunen

Anadin Dukic har, tillsammans med ett 30-tal andra sportfiskare, skrivit till kommunen om hur Norrköping förr klassades som en av landets bästa städer för just sportfiske av både lax och öring. Det är inte något som idag stämmer. Idag fiskar man bara gös, men det är fortfarande lax och öring som lockar mest och därför ber man kommunen att lösa situationen. För Sveriges Radio berättar Anadin Dukic också om hur det förr var Norrköpings kommun som skötte planteringen av småfisk och då var det en lastbil som kom med fisk i storleken 20 centimeter men att när Cityfiske tog över för tio år sedan har man slarvat med detta. Vad som därför behövs nu är en ordentlig städning av Motala Ströms botten och ett bättre regelverk om hur stor eller liten en odlad fisk ska vara innan den släpps i strömmen. Fortsätter skötseln och fiskande som det gör kommer det snart vara slutfiskat i strömmen befarar sportfiskarna och det är något som ingen vill ska hända.